TRIVSEL


Välkommen till Kronporten, är är lite

information att tänka på som ny hyresgäst


Trivsel regler


För allas trevnad är det viktigt att man har sina grannar i åtanke, speciellt mellan klockan 22:00 till 07:00
då det ska vara tyst i byggnaden. Självklart får du spela musik på dagen men visa hänsyn genom att
inte spela för högt eller för länge. Meddela dina grannar om du ska ha fest för att undvika att du stör
någon. Om du skulle bli störd så börja med att prata med din granne själv innan du kontaktar oss.
Undvik också att skaka av dukar, mattor och sängkläder på loftgångar eller i direkt anslutning till din
bostad och undvik att använda skor inomhus som kan störa dina grannar.


Hemförsäkring


Det är viktigt att du tecknar en hemförsäkring när du flyttar in! Inbrott, brand och andra olyckar kan drabba alla. Du kan som hyresgäst bli ersättningsskyldig för skador du orsakat på din lägenhet.Välj elleverantör


Du som är ny inflyttad till en av våra lägenheter ska själv teckna ett el-abonemang med en elleverantör.


Mälarenergi - Kontakt (Västerås) 


Eskilstuna Energi - Kontakt (Eskilstuna)Brandvarnaren


När du flyttar in i våra lägenheter ska det finnas en brandvarnare som tillhör oss. Om du inte har någon brandvarnar ber vi dig att göra en felanmälan omgående. Brandvarnare räddar många liv per år!


När batteriet i brandvarnaren börjar ta slut så varnar den i förtid med på pip då och då. Det är din uppgift som hyresgäst att se till att det finns batteri i din brandvarnare. Prova trycka på den knapp du ser på brandvarnaren, när du tryckt ska den ge ifrån sig ljud. Ger den inte ifrån sig ljud när du trycker på knappen bör du byta batteri i den. Fungerar den inte efter att du bytt batteri ber vi dig göra en felanmälan.Skötsel av bostaden


Det är du som hyresgäst som ansvarar för din bostad och för de besökande du har hos dig så tänk på att ta väll hand om ditt hem, eventuella skador som uppstår kan debitera dig som hyresgäst.Sophantering


För avfall som inte kan återvinnas här så vänder man sig till en återvinningscentral. Besök gärna
kommunens hemsida för mer information om vart du vänder dig. Soporna förvaras i lägenheten fram tills det att du slänger dem i våra kärl. Sopor i trapphus inte är tillåtet då det kan dra till sig djur, är en brandrisk och kan försvåra framkomligheten vid eventuell utryckning. Om vi som fastighetsägaren får veta att det står sopor i trapphuset måste vi debitera för det, vid upprepade förtelser kan det leda till att hyreskontraktet förverkas.Nyckelutlämning


Kontakta oss omkring två veckor innan din inflyttning för att boka in en tid på inflyttningsdagen då du får dina nycklar. Inflyttningsdagen står angiven på ditt kontrakt. Förfaller inflyttningsdagen på en helgdag gäller förrst följande vardag och nycklarna lämnas ut enligt överenskommelse med fastighetsskötaren. Det är viktigt att du kan legitimera dig vid mottagandet av nycklarna.


Inflyttningsbesikting


Din lägenhet har besiktigats innan du flyttar in och du kommer få en kopia på besiktningsprotokollet per mejl eller fysiskt i handen efter din inflyttning. Från inflyttningsdagen har du 7 dagar på dig att kontakta oss om du vill göra något tillägg i protokollet. Tilläggen skickar du in som en felanmälan via fliken (felanmälan).

KONTAKT


Besökadress:

Västra Skepparbacken 18

722 11 Västerås


E-post:

Info@kronporten.se


Telefon:

010 - 264 00 10


OM OSS


Kronporten Fastigheter AB

(557323-1232)


Postadress:

Kronporten Fastigheter AB

Box 580

721 10 Västerås